HVA LEVERER VI?

Sertifiseringskurs i varme arbeider

Vi er sertifisert av Norsk Brannvernforening for å arrangere kurs i Varme Arbeider.
Våre kurs er komplette og inkluderer også slukkeøvelse.

BRANNVERNOPPLÆRING

Vi tilpasser vår opplæring til din virksomhets behov. Det være seg kurs i forebyggende brannvern, evakueringsøvelse og slukkeøvelse.


INTERNKONTROLL

Vi leverer et komplett dokumentasjonsverktøy for å oppfylle myndighetskravet til internkontroll.Vi kan også bistå med å utarbeide risikoanalyser.

EIERS REPRESENTANT

Eier av bygg har ansvaret for brannsikkerheten. Men vi kan bistå som eiers representant. Som en integrert del av organisasjonen koordinerer vi arbeidet med brannsikkerhet for en rekke virksomheter. Da bidrar vi med å etablere og vedlikeholde virksomhetens dokumentasjons-verktøy. 
Vi gjennomfører inspeksjoner, deltar under branntilsyn og følger opp pålegg og avvik.