Brannsikringskurs på din arbeidsplass

Brannvern satt i system

Brannvernopplæring Helgeland AS er en erfaren kursholder innen
brannvern og brannsikring for bedrifter og foretak i Nordland.
All opplæring og kurs holdes på kundens arbeidsplass eller tilholdssted.

Opplæring innen brannvern for personale

Opplæring innen brannvern for personale - øvelse og trening.
Vi kan gi opplæring i barnehager, skoler, sykehjem, sykehus og
andre bedrifter. Kurset gir en generell brannvernopplæring
for personale og hvordan man må opptre dersom brann
oppstår, med hovedvekt på den tiden fra en brann
oppstår og til brannvesen kommer til stedet.

Opplæring i evakueringsøvelse av bygg

Vi tilbyr kurs i brannøvelse og kartlegging/evakuering av bygg. Bedrifter og borettslag bør jevnlig ha brannøvelser for å
redusere risikoen for personskade dersom en brann skulle
oppstå. Hvilke utfordringer kan oppstå ved en evakuering?
Dette og liknende problemstillinger vil gjennomgås på kurset.

Sertifiseringskurs for varme arbeider

Vi er sertifisert av Norsk Brannvernforening for å arrangere
kurs i Varme Arbeider. Kursene er komplette og inkluderer
også slokkeøvelse. Dette kurset vil bidra til å gi personer
som jobber med varme arbeider nødvendige kunnskaper
og ferdigheter til å utføre jobben på en sikker måte.

Kurs for brannvernansvarlig

Det er obligatorisk med en brannvernansvarlig i alle
bedrifter, og forskriftene krever dokumentasjon på at
brannvernansvarlig har kompetanse på området. 

Vi tilbyr brannkurs som gir brannvernansvarlig nødvendig kunnskap og som tilfredsstiller kravene til opplæring
og gir en dokumentert opplæring med sertifikat. 

Brannvernopplæring Helgeland AS

Våre samarbeidspartnere

Vi samarbeider med Bygg og brannteknikk, et konsulentfirma med ingeniørbakgrunn innen bygg og brannteknikk. Firmaet har ekspertise
innen brannvernkrav for bygg og brannteknisk prosjektering.

Ta kontakt for mer informasjon våre kurs innen brannvern

KONTAKT